Сюжет в программе "Вести Коми" от 15.06.2022 на телеканале ВГТРК Коми гор